Tjeneste for psykisk helse og rus

Kommunalt psykisk helse og rusarbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten gir tilbud om behandling, oppfølging og veiledning, og skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av hjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.


Hvem kan få hjelp fra tjenesten?

Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen

 • med behov for råd og veiledning ifht psykisk helse
 • kan ta direkte kontakt med tjenesten for lavterskeltilbud
 • med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • som har behov for hjelp for rusproblemer
 • som er vanskeligstilt på boligmarkedet og har behov for kommunal bolig
 • pårørende til personer i målgruppen

Eksempler på innhold i tjenesten kan være

 • Forebyggende arbeid
 • Kartleggingsarbeid
 • Koordinering av tjenester; utarbeidelse av individuell plan (IP)
 • Støttesamtaler / råd / veiledning
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen
 • Hjelp til å administrere medisiner
 • Praktisk bistand, bo-veiledning

Henvise til rusbehandling med støtte og veiledning før, under og etter behandling.

Hva kan du som pasient/bruker forvente av oss

 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Enkeltvedtaket revurderes i samråd med deg

Hva forventer vi av deg som pasient/bruker

 • At du deltar aktivt i egen endringsprosess
 • Gir beskjed dersom du er forhindret fra å møte

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Slik søker du

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Grane kommune. 

 


 

Kontakt

Berit Rise
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 992 52 512

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart