Tjeneste for psykisk helse og rus

Kommunalt psykisk helse og rusarbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten gir tilbud om behandling, oppfølging og veiledning, og skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av hjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Hvem kan få hjelp fra tjenesten?

Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen

 • med behov for råd og veiledning i forhold til psykisk helse
 • kan ta direkte kontakt med tjenesten for lavterskeltilbud
 • med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • som har behov for hjelp for rusproblemer
 • som er vanskeligstilt på boligmarkedet og har behov for kommunal bolig
 • pårørende til personer i målgruppen

Eksempler på innhold i tjenesten kan være

 • Forebyggende arbeid
 • Kartleggingsarbeid
 • Koordinering av tjenester; utarbeidelse av individuell plan (IP)
 • Støttesamtaler / råd / veiledning
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen
 • Hjelp til å administrere medisiner
 • Praktisk bistand, bo-veiledning

Henvise til rusbehandling med støtte og veiledning før, under og etter behandling.

Hva kan du som pasient/bruker forvente av oss

 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Enkeltvedtaket revurderes i samråd med deg

Hva forventer vi av deg som pasient/bruker

 • At du deltar aktivt i egen endringsprosess
 • Gir beskjed dersom du er forhindret fra å møte

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Slik søker du

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.
 

Hva må du gjøre før du søker?

 • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
 • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
 • Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 70 kB)
   
 • Fullmakten må legges ved søknaden som PDF eller bildefil

 

Gå til søknadsskjemaet

 

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt tjenestekontoret, så sender vi deg søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.


Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tjenestekontoret i kommunen som behandler søknaden. 

Kontakt

Berit Rise
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 99 25 25 12

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart