Informasjon til pårørende

Råd og veiledning

Du som er pårørende til en person med rusavhengighet kan få generelle råd og veiledning av en ruskonsulent gjennom Rådgivningstelefonen.

Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har et rusproblem til oss. 

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmiddelmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege.

Pårørendeorganisasjoner

Al-Anon - for familie og venner av folk med drikkeproblemer
Landsforbundet mot stoffmisbruk - LMS - organisasjon av og for pårørende av rusavhengige

Kontakt

Berit Rise
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 99 25 25 12

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart