Tilbud til rusavhengige

Avhengighet til alkohol, medisiner eller andre rusmidler kan påvirke flere områder i livet, blant annet fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, skole/arbeid og nettverk. Kommunens tilbud og tjenester skal bidra til å øke den enkeltes mestring på slike viktige områder i livet. 

Du kan få praktisk oppfølging, råd og veiledning i forkant av rusbehandling, mens du mottar behandling fra spesialisthelsetjenesten og i ettervernsfasen. Vi ønsker å tilby tjenester så tidlig som mulig i et behandlingsforløp. Hos oss blir du møtt med respekt og verdighet.

Hvem kan få tjenester fra kommunen?

Alle som tenker at de kan ha, eller er i ferd med å få et rusproblem, rusmiddelavhengige, personer som er i behandling og personer som har avsluttet et misbruk av rusmidler.

Pårørende til rusmiddelavhengige kan også få råd og veiledning fra fastlege eller ruskonsulent.

Hvordan få tjenester?

Du kan kontakte Psykisk helse- og rustjenesten. Der vil du få tilbud om en kartleggingssamtale. Samtalen kan skje på Helsesenteret eller hjemme hos deg. Du kan også få henvisning fra fastlege eller Nav. Dersom du ønsker det kan du ha med en pårørende eller en annen person til møtet. 

Du kan ta kontakt om hjelp uten å vite hvilken tjeneste eller tiltak du ønsker.

Brukermedvirkning

Vi ønsker å gjøre vårt beste for å gi deg hjelp til det du mener er viktig i ditt liv. For at vi skal lykkes med dette, er vi helt avhengige av din mening. Din påvirkningsmulighet er størst hvis vi snakker godt sammen om dine behov og hva vi kan gjøre.

Vi ønsker at du snakker med oss om

  • innholdet i tjenester du får
  • hvordan og når du får tjenestene
  • hvem som skal delta på dine møter
  • hva du er fornøyd med eller hva du ikke er fornøyd med

Kontakt

Berit Rise
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 99 25 25 12
Synnøve Johansen
Sosionom
E-post
Telefon 75 18 22 66
Mobil 94 86 73 92

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart