SANK nasjonalt team

Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark.

Nasjonalt team skal gi et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud til samer i hele landet. Teamet er en del av SANKS sitt polikliniske tilbud.
I tillegg arbeider teamet aktivt med kompetansespredning. Her inngår formidling, undervisning og veiledning til fagfolk og andre, spesielt innen temaet kulturforståelse. Nasjonalt team jobber tverrfaglig og har stor grad av ambuleringsvirksomhet.

Teamet har følgende kontorsteder: Hamarøy, Snåsa, Røros, og Oslo.
 

Vi tilbyr:
 

Kliniske tjenester:

Vi tilbyr utredninger og behandling på spesialisthelsetjenestenivå. Vanligvis møter vi pasientene på våre kontorer, men i noen tilfeller reiser vi ut i kommunene. Du kan også få behandling på lyd/bilde via Skype.
Henvisning om utredning/behandling sendes i utgangspunkt via fastlegen, men vi kan også kontaktes direkte for rådgivning. Se kontaktinformasjon lengre ned på siden.

Veiledning og undervisning:

Vi tilbyr veiledning, primært til helse- og sosialarbeidere som møter samiske brukere/klienter. Veiledningen kan være, på generell basis, eller rundt enkeltpersoner, med da etter avtale med personen det gjelder.

Vi gir undervisning på grunn- og videreutdanninger, samt kurs og seminarer til fagfolk med interesse for hvordan kulturelle forhold virker inn på personers helse, væremåte og kommunikasjon. Eksempelvis gir vi undervisning om hva man som behandler bør være klar over i møte med samiske pasienter. Vi ser ofte at dette er kunnskap som er relevant også i møte med personer med annen kulturell bakgrunn enn det samiske.
Vi samarbeider også med en rekke ulike instanser, både kommunale og statlige, for å sikre at det samiske perspektivet ivaretas.

 

Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsa
 

SANKS har kontor i Snåsa som tilbyr hjelp til den samiske befolkningen. Snåsa ligger i det sørsamiske området og hovedmålet er å tilby behandling tilpasset den sørsamiske befolkningen.
 

KONTAKTINFORMASJON

Oppmøtested
Snåsa kontoret er samlokalisert med Snåsa helsesenter.
Telefon
78 96 97 42 / 90 20 10 65
Ta kontakt om du lurer på noe.
E-post
Per.Westerfjell@finnmarkssykehuset.no
Postadresse
Finnmarkssykehuset
SÁNAG / SANKS
7760 SNÅSA