Støttekontakt

Hva er en støttekontakt?

  • En støttekontakt er en som bidrar til en meningsfylt fritid for andre.
  • En som kan hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • En som kan bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre.
  • En som kan bidra til å inkludere personer i frivillige lag og organisasjoner.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn, unge og voksne som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller sosiale problemer trenger følge til fritidsaktiviteter eller deltakelse i samfunnslivet.

Kriterier/vilkår 

  • Personer som har store problemer med å fungere sosialt. Det tildeles timer pr. mnd etter individuell vurdering.
  • Ordningen innvilges ikke på grunn av avlastningsbehov hos pårørende, til praktisk bistand eller til helsehjelp.
  • Støttekontakt gis som hovedregel ikke til barn under 10 år og personer som bor i institusjon, i bemannede omsorgsboliger eller har innvilget 1:1-bemanning.

Organisering av tilbudet

  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon/lag/forening
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Individuell støttekontakt (en til en)


Søk om støttekontakt via vårt elektroniske søknadsskjema

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.
 

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Kontakt

Berit Rise
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 99 25 25 12

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart