Tannhelsetjeneste

Den offentlige tannhelsetjenesten i Grane er organisert inn under Nordland fylkeskommune, som skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i Nordland.
I Grane kommune holder tannhelsetjenesten til på kommunehuset.

 

Fylkeskommunen skal gjennom den offentlige tannhelsetjenesten både organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til gitte grupper i lovens § 1-3. Gruppene som får gratis behandling er:

  • barn og ungdom 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.
 

Trofors tannklinikk kan kontaktes via:

Telefon:   48 24 59 56   
E-post:     tro-tann@nfk.no



Åpningstider:

kl. 08.15 - 15.15


Tannlegevakt

Dersom du trenger akutt tannlegehjelp utenom åpningstider, helger og helligdager kontaktes tannlegevakten vi har avtale med. Vakten tilbyr kun nødvendig førstehjelp.

Her kan du lese mer om tannlegevakt

 

Nyttige lenker:

Nordland fylkeskommune - Tannhelse

Helsenorge.no - Tannhelse

 

.

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart