Hva er innsyn

Innsyn gir deg tilgang til å lese offentlige dokumenter i postliste og saksliste til politiske møter. 

Grane kommune bruker Acos Innsyn for å legge ut offentlige dokumenter.


Postliste

Grane kommune sin postliste inneholder forvaltningens innkommende og utgående dokumenter. Kommunen publiserer dokumenter fra de arkivdelene som er offentlige og hvor dokumentet ikke er unntatt offentlighet med hjemmel i lov. Arkivdeler for elevsaker og personalsaker publiseres ikke. Noen dokumenter som ikke er unntatt offentlighet er ikke publisert for nedlasting.

Unntatt offentlighet og andre unntak:

  • Er dokumentet unntatt med hjemmel i lov vil det være noen få journalopplysninger og ikke noe dokument på postlista. Det vises til hvilken hjemmel dokumentet er unntatt med.
     
  • Noen dokumenter som i hovedsak er offentlige, men kan inneholde personsensitive opplysninger (viser til Offentlegforskrifta § 7) publiseres ikke dokumentet på postlista. Her vil fulle journalopplysninger være publisert. Enkel bestilling av slike dokumenter ligger til rette og er beskrevet med rutine under Innsyn.

Hva skjer når du sender brev eller e-post til kommunen

All post, inngående/utgående brev og e-poster blir journalført i kommunen hvis de er en del av vår saksbehandling. All post som er offentlig kommer på postlista (unntak nevnt i Innhold i Postliste). Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisa eller gjennom andre kanaler.

Husk: E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer fram til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

Innsyn

Innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet

Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Innsynsbegjæring sendes til post@grane.kommune.no  eller til Grane kommune, Industrivegen 2, 8680 Trofors. Det er viktig at DokumentID, ArkivsakID, grunnlag for innsyn og avsender er med i e-posten. Innsynsbegjæringen vil bli behandlet individuelt og av saksbehandler. Innsynsbegjæringer skal helst komme til kommunen skriftlig per brev eller e-post, men det er lov å søke innsyn muntlig (Offentleglova § 28).

Behandling skal gis uten ubegrunnet opphold (2-3 dager). Gir vi ikke svar innen 5 dager etter av vi har mottatt forespørselen regnes forespørselen som avslått og vedkommende kan sende klage til Statsforvalteren i Nordland (Offentleglova § 32)

Kontakt

Tove Brennhaug
Konsulent
E-post
Telefon 75 18 22 83
Mobil 95 12 91 80

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart