Fritidstilbud

Her kan du se en oversikt over fritidstilbud i Grane kommune:

Fritidstilbud mandager

Fritidstilbud mandager
Aktivitet Klokkeslett Sted Kontakt for mer informasjon
Frivillige lager kaffe og vafler til beboere i sykehjem og omsorgsboliger 11.00-12.30 Dagaktivitetssenteret Grane Frivilligsentral
Møteplassen holder åpent 11.00-13.00 Møteplassen Grane kommune, psykisk helse og rustjenesten
Aktiv senior: Balanse- og styrketrening 14.15-15.30 Idrettshallen Grane Frivilligsentral
Kulturskolen pianoundervisning 16.30-18.00 Auditoriet Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Fritidsbading barn 17.00-17.45 Svømmebassenget ved Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Fritidsbading famile 18.00-18.45 Svømmebassenget ved Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Fritidsbading voksne 19.00-19.45 Svømmebassenget ved Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Fotballtrening seniorlaget 18.00-20.00 Idrettshallen Grane IL, Tom Inge Pettersen
Volleyballtrening 20.00-22.00 Idrettshallen Grane volleyballklubb, Marie Richardsen Strømstad
Trekkspilløving 18.30-21.00 Grane barne- og ungdomsskole Grane Trekkspillklubb, Rita Aas
Bygdekino. 1 mandag pr. måned. Se kalender på www.grane.kommune.no 18.00-22.00 Trofors samfunnshus Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Styrkerom og kondisjonsrom 07.00-23.45 Idrettshallen Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Åpent bibliotek 10.00-15.30 Grane folkebibliotek Grane folkebibliotek, Anne Kirsti Midjo
Husflidsaktiviteter 19.00-21.00 2. etg. ved gamle sykehjem Grane Husflidslag, Mari-Ann Paasche Jenssen
Pistolskyting 18.00-20.00 Minityrskytebanen ved Grane barne- og ungdomsskole Røssvatn Pistolklubb, Jon Farbu

 

Fritidstilbud tirsdager

Fritidstilbud tirsdager
Aktivitet Klokkeslett Sted Kontakt for mer informasjon
Digihjelpen 11.00-13.00 Frivilligsentralen Grane Frivilligsentral
Fotballtrening Gutter 11 17.00-18.00 Idrettshallen Grane IL, Mathias Kristian Brennhaug
Turn, akrobatikk og trening til musikk 18.00-20.00 Idrettshallen Grane turn, dans og vokal, Berit Rise
Badminton 20.00-22.00 Idrettshallen Ida Nordheim
Gaming i biblioteket (nedre aldersgrense 7. klasse) 14.30-19.30 Grane folkebibliotek Grane folkebibliotek
Toraderøving 18.00.-20.00 Grane barne- og ungdomsskole Ane Bogfjelldal
Medlemsmøte Grane pensjonistforening. 1. tirsdag i hver måned. 14.00-16.30 Frivilligsentralen Grane pensjonistforening, Olla Finseth.
Strikkekafè. 1. tirsdag i hver måned. 18.00-20.00 Frivilligsentralen Hattfjelldal og Grane Demensforening. May Mikalsen.
Styrkerom- og kondisjonsrom 07.00-23.45 Idrettshallen Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Skytetrening 18.00-20.00 Miniatyrskytebanen ved Grane barne- og ungdomsskole Grane skytterlag, Anbjørn Brennhaug
Bibelgruppe. Tirsdager i oddetallsuker. 18.00-20.00 Stabbforsmo bedehus. Trofors fellesmisjon, Solhild Hopen

 

 

Fritidstilbud onsdager

Fritidstilbud onsdager
Aktivitet Klokkeslett Sted Kontakt for mer informasjon
Kultur i SFO 13.00-14.00 SFO Grane kommune enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Aktiv senior: Fellesmiddag 14.00-15.00 Frivilligsentralen Grane Frivilligsentral
Musikklek i kulturskolen 16.00-17.00 Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Instrumentopplæring kulturskolen 17.00-19.00 Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Allidrett for barn i alderen 5-10 år. 17.00-18.00 Idrettshallen Grane IL, Ingrid Marie Fagerli
Fritidsbading barn 17.00-17.45 Svømmebassenget ved Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Fritidsbading familie 18.00-18.45 Svømmebassenget ved Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Fritidsbading voksne 19.00-19.45 Svømmebassenget ved Grane barne- og ungdomsskole Grane kommune enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Åpent bibliotek 11.30-19.00 Grane folkebibliotek Grane folkebibliotek
Seniordans 17.00-19.00 Frivilligsentralen Grane Seniordans, Olla Finseth
Ski- og styrketrening 18.00-19.00 Idrettshallen Grane IL, Marie Richardsen Strømstad
Yoga 19.00-20.00 Frivilligsentralen Diana Li
Ballspill for damer 20.00-22.00 Idrettshallen Ellen Thuseth og Lill Renate Reirå
Styrkerom og kondisjonsrom 07.00-23.45 Idrettshallen Grane kommune enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Fallforebyggende kurs. Oppstart 24. januar. 13.00-14.00 Dagsenteret på helsetunet Grane kommune, fysioterapeut Rebecca Ljung

 

Fritidstilbud torsdager

Fritidstilbud torsdager
Aktivitet Klokkelsett Sted Kontakt for mer informasjon
Juniorklubb/ungdomsklubb for 5. trinn - 3. vgs. 14.00-19.00 Ungdommens hus Grane kommune, Familieenheten
Ungdomsklubb, 8. trinn - 3. vgs. 19.00-21.00 Ungdommens hus Grane kommune, Familieenheten
Skytetrening 18.00-20.00 Miniatyrskytebanen ved Grane barne- og ungdomsskole Grane skytterlag, Anbjørn Brennhaug
Fotballtrening Gutter 10 17.00-18.00 Idrettshallen Grane IL, Reidar Kroken.
Fotballtrening Gutter 11 18.00-19.00 Idrettshallen Grane IL, Mathias Kristian Brennhaug
Kajakktrening 17.00-20.00 Svømmebassenget ved Grane barne- og ungdomsskole Vefsna Elvepadleklubb, Vilde Olsen
Fotballtrening Seniorlaget 19.00-21.00 Idrettshallen Grane IL, Tom Inge Pettersen
Aktiv senior 11.00-13.00 Frivilligsentralen Grane Frivilligsentral
Strykerom og kondisjonsrom 07.00-23.45 Idrettshallen Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet
Babysang 10.30-12.00 Menighetshuset Grane menighet, Anna Koldal

 

Fritidstilbud fredager

Fritidstilbud fredager
Aktivitet Klokkeslett Sted Kontakt for mer informasjon
Åpent bibliotek 10.00-15.30 Grane folkebibliotek Grane folkebibliotek
Fredagskafè 10.30-14.30 Coop Prix Grane kommune, psykisk helse- og rustjenesten
Fotballtrening Oldboys 17.00-19.00 Idrettshallen Oldboys, Jan Olsen
Styrkerom- og kondisjonsrom 07.00-23.45 Idrettshallen Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet

 

Fritidstilbud lørdager

Fritidstilbud lørdager
Aktivitet Klokkeslett Sted Kontakt for mer informasjon
Lørdagskafè på Grane 10.00-13.00 Grane ungdomshus Grane ungdomslag, Anne Grete S. Solhaug
Styrkerom og kondisjonsrom 07.00-23.45 Idrettshallen Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet

 

Fritidstilbud søndager

Fritidstilbud søndager
Aktivitet Klokkeslett Sted Kontakt for mer informasjon
Fotball G11 18.00-20.00 Idrettshallen Grane IL, Mathias Kristian Brennhaug
Styrkerom og kondisjonsrom 07.00-23.45 Idrettshallen Grane kommune, enhet kultur, folkehelse og frivillighet