Grane frivilligsentral

Frivilligsentralen er til for mennesker i alle aldre. Både for deg som ønsker å bidra frivillig og for deg som har behov for våre tjenester.
Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.


Frivilligsentralen skal bidra til å styrke den frivillige innsatsen i kommunen ved å koordinere og samordne hjelpere og brukere av frivillige tjenester.

Grane Frivilligsentral eies av Grane kommune og drives etter retningslinjer fra Kultur- og kirkedepartementet, gjennom statlige og kommunale tilskudd i nært samarbeid med frivillige organisasjoner.

Frivilligsentralen skal ikke konkurrere, men være et supplement det offentlige tjenestetilbudet og eksisterende næringsvirksomhet og en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.
 

Hvem kan være frivillig?

  • Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre.
  • Du som har blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange.
  • Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
  • Du som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
  • Du som ønsker å være medmenneske.

Eksempler på oppgaver kan være:
Små praktiske oppdrag, handle/gå ærend for noen, telefonvenn/ kontakt, besøksvenn, reservebesteforeldre, rådgivningstjeneste, fylle ut skjema og andre små oppgaver. Kanskje har du en hobby som kan være nyttig for andre.

Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv. Du inngår ingen langsiktig avtale – Du bidrar så lenge du selv ønsker.

Alt frivillig arbeid utføres uten økonomisk vederlag. Unntatt fra dette er kostnadsdekning til eventuell kjøring. Alt utstyr som skal brukes av den frivillige må brukeren selv skaffe.
 

De frivillige

De frivillige er i alle aldre og med forskjellig bakgrunn. 
Siden alle jobber frivillig kan vi ikke garantere at alle får den hjelpen de ber om. Men vi garanterer at vi skal gjøre så godt vi kan. Husk at de frivillige ikke nødvendigvis har en kompetanse på det de skal hjelpe med. Enkelte jobber som utgjør en fare for de frivillige, må vi dessverre si nei til. F.eks. å måtte klatre høyt opp under møner eller opp på tak og lignende.

Taushetsplikt:
Alle de frivillige er underlagt taushetsplikt.

Bli frivillig!

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.


På frivilligsentralen driver vi med et bredt spekter av aktiviteter. Aktivitetene avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Tar du kontakt med oss, kan vi i samråd med deg finne ut hvordan du kan bidra ved vår sentral. Det er viktig for oss at du trives med det du gjør som frivillig - uansett interesser.

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer? Kontakt oss uansett! Kom gjerne inn til en uforpliktende samtale eller meld din interesse i skjemaet nedenfor: 

 Grane frivilligsentral flyttet senhøsten 2019 inn i nye, trivelige lokaler i kommunehuset hvor Helgeland Sparebank tidligere var lokalisert.

Wencke Halland er daglig leder ved Grane frivilligsentral og May-Siren Hongbarstad er ansatt som aktivitetskoordinator. 

.

Kontakt

Wencke Halland
Leder Grane frivilligsentral
E-post
Telefon 95 33 10 81
May-Siren Hongbarstad
Aktivitetskoordinator
E-post
Telefon 90 47 49 95
Mobil 90 47 49 95

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industrivegen 2
8682 Trofors

Kart