Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Kommunen foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer/puber og arrangementer, for å kontrollere at alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.


Målet med kontroll er at Grane skal være en trygg kommune, med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene, og ivareta alkoholloven.

Kontrollene består av:

 • Vandelsvurdering i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer/puber

Salgs- og skjenkekontroller
Dette ser skjenkekontrollørene blant annet etter:

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Diskriminering av gjester
 • At bevillingen utøves på en forsvarlig måte
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Rapport
Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. I etterkant får bevillingshaver kontrollrapporten.

Kommentere rapport
Ved evt. brudd på regelverk får bevillingshaver anledning til å kommentere rapporten før rådgivere hos bevillingsmyndigheten forbereder sak for politisk behandling, hvor det avgjøres om forholdet utgjør et brudd på regelverket eller ikke. 

Prikker
Hvis det må konkluderes med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker. Det følger av alkoholforskriften § 10-3 hvor mange prikker som skal ilegges for de ulike overtredelsene. Les mer om prikktildelingssystemet her (LINK)

Inndra bevilling
Hvis et sted tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, skal kommunen inndra bevillingen for et tidsrom på én uke.
Dersom det i løpet av to-årsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal inndragningen økes tilsvarende.

Råd og veiledning
Ta kontakt med bevillingsmyndigheten i kommunen for gratis råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå ved salg- og skjenking av alkohol.

Kommunens rådgivere kan også komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som bidrar til trygg og god drift, samt gi veiledning før oppstart av en virksomhet.

Lovgivning​
Alkoholforskriften. Kapittel 10. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart