Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Daglig leder ved et serveringssted må ha dokumentert kunnskap om drift av serveringssteder. Dette kravet er oppfylt når daglig leder har bestått etablererprøve.

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen 3 uker etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Prøven avlegges elektronisk. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. 

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om drift av serveringssteder. Beviset er gyldig på ubestemt tid.


Utvidet informasjon finner du her:

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart