Kunnskapsprøven i alkoholloven

Det er to typer kunnskapsprøver; en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar.


Styrer- og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Prøven avlegges elektronisk. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen må ikke forveksle med etablererprøven. Sistnevnte prøve kreves bestått av den som skal utpekes som daglig leder (styrer) for serveringsbevilling. 


Utvidet informasjon finner du her:

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart