Prikktildeling ved brudd på alkoholloven

Det er innført et nasjonalt system for prikkbelastning, hvis brudd på alkoholloven blir avdekket ved salgs- og skjenkekontroller. 


Tiden regnes fra bruddet fant sted. Det er ikke skjenkekontrollørene som ilegger prikkene når de er på kontroll, prikkene ilegges av kommunen i etterkant. Hvilke steder som får prikker, hvorfor prikker tildeles og hvor mange, er offentlig informasjon.

Kommunen kan tildele færre prikker ved «helt spesielle og svært formildende omstendigheter».
Kommunen kan tildele flere prikker ved «svært skjerpende omstendigheter», i tilsvarende tilfeller kan også lengden på inndragningen økes.

Prikktildelingssystemet / Antall prikker som tildeles ved hvert regelbrudd:

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen,
jfr. Forvaltningsloven § 16.

Bevillingsmyndighet fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart