Bevilling for tilvirkning og salg av alkoholholdig drikk

Alkoholloven gir anledning til at ordinære kommunale salgsbevillinger kan utvides til å omfatte tilvirkning (produksjon) av alkoholholdig drikk som inneholder opptil 4,7 volumprosent (gruppe 1) for salg i egen virksomhet, jfr. alkohollovens § 3-1 b.
På visse vilkår, er det anledning til å søke om bevillingen også kan gjelde for alkoholholdig drikk inntil 22 volumprosent.


Tillatelse til produksjon kan imidlertid kun gis dersom skjenkingen og produksjonen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og tilbud.
Drikken kan kun skjenkes fra den virksomheten som har skjenkebevillingen tillatelsen er knyttet til.

Dersom det er ønskelig å produsere alkoholholdig drikk for salg til andre steder med salgs- og skjenkebevilling, må det søkes om statlig tilvirkningsbevilling.
 

Vær oppmerksom på du må kontakte Skatteetaten og Mattilsynet for registrering før produksjonen kan starte.
 

Uansett om skjenking skjer med eller uten betaling, er det bevillingsplikt for skjenking av alkohol på følgende steder:

 • Serveringssteder
 • Lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten
 • Forsamlingslokaler og andre felleslokaler
 • Sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller annet finner sted
 • Gate, torg, vei, park eller annen offentlig plass
 • Allment tilgjengelig transportmiddel
   

Vilkår:

 • Utlevering av alkoholholdig drikk må skje innenfor den ordinære salgstiden
 • Utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som ikke oppfyller alderskravet
     (alkohollovens §1-5)
 • Utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til person som er åpenbart påvirket av rusmidler

Det kan også gis anledning til å drive nettsalg på visse vilkår i tilknytning til den ordinære kommunale salgsbevillingen. Nettsalg av alkoholdig drikk må skje ihht. reklameforbudets bestemmelser (alkohollovens kap. 9). I alkoholforskriftens §14-3 nr. 10 er det gitt unntak fra reklameforbudet som gir innehavere av kommunal bevilling for nettsalgsadgang til å legge ut bilder av produktene som grunnlag for gjennomføring av nettsalget.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart