Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Skjenkesteder som har alminnelig skjenkebevilling kan søke om utvidelse av skjenkebevillingen for én enkelt anledning. Utvidelsen kan gjelde utvidet areal innendørs eller utendørs, drikke med høyere alkoholprosent og/eller utvidet åpnings- og skjenketid.

Utvidet skjenkebevilling for én enkelt anledning er aktuelt for eksempel for konserter, festivaler, teater og show. Enkelt anledning defineres i denne sammenheng arrangement som har 1-3 dagers varighet.


Slik søker du

I søknaden må det opplyses/vedlegges følgende:

  • Tegning over eventuelt utvidet skjenkeområde
  • Grunneiers tillatelse til bruk av omsøkt område


Søk om utvidet skjenkebevilling via vårt elektroniske søknadsskjema
 

Behandling av søknaden

Søknaden behandles innen 2 uker fra fullstendig søknad er mottatt hos kommunen.
Skjenkestedets ordinære vilkår gjelder for øvrig også ved utvidet bevilling.

Kommunen har skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning.
Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig vurdering.

 

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage
 

Skjenketid

Dette er Grane kommunes ytre ramme for skjenketider for arrangementer. For det enkelte arrangement fastsettes åpningstiden innenfor disse rammer:

Mandag - Lørdag:
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 08.00 til 02.00.
Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 02.00. 

Søndag:
Skjenking av alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 13.00 til 24.00.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.


 

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart