Spørsmål om koronaviruset?

Plantevern

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkessammenheng, må ha gyldig autorisasjonsbevis, et såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Det er kommunen som registrerer bevis, etter bestått eksamen.


Plantevernmidler brukes til bekjempelse av skadegjørere som sopp, ugras og skadedyr.

Gjeldende lovverk for plantevernmidler er forskrift om plantevernmidler hjemlet i matloven.
 

Nettbasert kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon
 

Etter gjennomført eksamen eller fornyingskurs må du ta kontakt med Teknisk/Næringsavdelingen eller Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdeling (FMLA) for å få tilsendt autorisasjonsbevis. De vurderer om du oppfyller de formelle kravene til autorisasjon.

Les mer på Mattilsynes hjemmeside om autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler.

 

Nyttige lenker:
Plantevernleksikonet
Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater
Landbruksdirektoratet - Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

 

 

Kontakt

Torgar Eggen
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 18 22 76
Mobil 952 21 496

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart