Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Næringsutvikling i landbruket

Dersom du går med byggeplaner eller har planer om ny næringsutvikling på gården din har Innovasjon Norge en rekke virkemidler.


Det kan være investeringer innenfor tradisjonelt landbruk, Inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet og bioenergi. Innovasjon Norge kan yte både lån og tilskudd til tiltak innenfor disse områdene. Kommunen landbrukstjeneste er førstelinje for Innovasjon Norge.

Søknadsfristen til Innovasjon Norge for støtte til tradisjonelt landbruk er 1. februar. Ferdig utfylt søknad sendes inn via kommunen, som kontrollerer at søknaden er fullstendig, slik at søker unngår avslag grunnet mangelfull søknad. Søknader som gjelder tilleggsnæringer og bioenergi mottas fortløpende. For mer informasjon og søknad se Innovasjon Norge – Landbruk.

Kontakt

Torgar Eggen
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 18 22 76
Mobil 952 21 496

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 15.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart