Planting / Foryngelse

Skog kan forynges ved planting, såing eller naturlig foryngelse. Dette er et av de viktigste tiltakene skogeier gjør i skogen. Forsømmer man foryngelsen kan man tape produksjon, kvalitet og inntekter.


Det er viktig å planlegge foryngelsen allerede før hogst. Hvordan man skal forynge et areal bestemmes i stor grad av voksestedets naturgitte forhold og valg av hogstform.

I Norge er det foryngelsesplikt. Etter en hogst skal det tilplantes innen 3 år.
Foryngelse av skog er prosessen med å få opp ny skog etter en hogst (foryngelseshogst). Skog kan forynges ved planting, såing eller naturlig foryngelse. Dette er et av de viktigeste tiltakene skogeier gjør i skogen. Forsømmer man foryngelsen kan man tape produksjon, kvalitet og inntekter.

Foryngelsen må planlegges allerede før hogst for å få et optimalt utgangspunkt for foryngelsen. Hvordan man skal forynge et areal bestemmes i stor grad av voksestedets naturgitte forhold og valg av hogstform. 

Hvilke krav stilles til deg som er skogeier?
Som skogeier skal du sørge for tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst, og se til at det er samsvar mellom hogstform og foryngelsesmetode. Kommunen gjennomfører stikkprøvekontroll i tre år gamle foryngelsesfelt og kontrollerer at de krav som forskriften stiller er gjennomført.

 

Du kan lese mer om ordningen og finne søknadsskjema her

 

 

.

 

Kontakt

Arne-Martin Husby
Kommunalsjef
E-post
Telefon 75 18 22 78
Mobil 901 13 417

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart