Skogskjøtsel / Skogkultur

Godt stell av skogen – skogskjøtsel er en forutsetning for å sikre et bærekraftig skogbruk. Skjøtselen skal legge grunnlag for en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer.


Under følger noen aktuelle tiltak:


Kommunens rolle er å følge opp, gjøre stikkprøvekontroll og eventuelt fatte vedtak etter forskrift om bærekraftig skogbruk. Formålet med forskriften er å sikre miljøverdiene i skogen, aktiv forynging/oppbygging av ny skog, samt god helsetilstand i skogen.
 


Regelverk

Skogbruksloven
Forskrift om bærekraftig skogbruk

 

 

.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart