Spørsmål om koronaviruset?

Skogskjøtsel / Skogkultur

Godt stell av skogen – skogskjøtsel er en forutsetning for å sikre et bærekraftig skogbruk. Skjøtselen skal legge grunnlag for en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer.


Under følger noen aktuelle tiltak:

Skogskjøtsel - Tiltak


Kommunens rolle er å følge opp, gjøre stikkprøvekontroll og eventuelt fatte vedtak etter forskrift om bærekraftig skogbruk. Formålet med forskriften er å sikre miljøverdiene i skogen, aktiv forynging/oppbygging av ny skog, samt god helsetilstand i skogen.

Tilskudd til skogskjøtsel / skogkultur


Regelverk

Skogbruksloven

Forskrift om berekraftig skogbruk

Kontakt

Arne-Martin Husby
Teknisk- og næringssjef
E-post
Telefon 75 18 22 78
Mobil 901 13 417

Åpningstider

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart