Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for flere direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner.  Det er kommunen som mottar og behandler søknadene om produksjonstilskudd.

Formålet med PT er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp», jfr. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 1.

Foretaket må oppfylle følgende vilkår:

 • Være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen.
 • Drive «vanlig jordbruksproduksjon» på én eller flere landbrukseiendommer.

Produksjonstilskudd omfatter en rekke delordninger:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

Hvem kan søke?

For å være berettiget til tilskudd må foretaket fylle visse vilkår:

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer. Dette gjelder for de dyreslag eller den vekstgruppen det søkes tilskudd for, slik disse gruppene er definert etter jordbruksavtalen.
 

Les mer om produksjonstilskudd og søknadsskjema

Søknadsfrister

 • 15. mars med telledato 1. mars
 • 15. oktober med telledato 1. oktober. 

Utbetaling i februar året etter.
 

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart