Spørsmål om koronaviruset?

Regionalt miljøprogram - RMP tilskudd

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på ordningen regionalt miljøprogram.


Tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige miljøverdier. Regionalt miljøtilskudd omfatter tilskuddsordningene:

  • Skjøtsel av bratt areal
  • Beite i utmark. (Gjelder kastrater av storfe, mjølkekyr på seter og geit)
  • Skjøtsel av slåttemark (utvalgte naturtyper)
  • Slått/beite av biologisk verdifulle arealer
  • Drift av enkeltseter/fellesseter med mjølkeproduksjon
  • Skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap
  • Skjøtsel av areal med synlig fredete kulturminner

Tiltakene blir bestemt ut i fra Statsforvalteren vurderinger av miljøutfordringer i fylket. Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket kan søke.
 

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og finne søknadsskjema her

 

Søknadsfrist

15. oktober hvert år.

 

.

Kontakt

Torgar Eggen
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 18 22 76
Mobil 952 21 496

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart