Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. 

Slike tiltak kan for eksempel være å sette i stand gamle, verneverdige bygninger, sette i stand steingarder, klopper eller lignende. 


Hvem kan søke?

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen, med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere landbrukseiendommer som har rett på tilskudd er med.

Saksbehandling

Kommunen behandler søknaden om tilskudd. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet og du har sendt inn skriftlig forespørsel. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført. 


Du kan lese mer om tilskuddsordningen og finne søknadsskjema her
 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai.
 

Lov og forskrift

Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

 

.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart