Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. 

Slike tiltak kan for eksempel være å sette i stand gamle, verneverdige bygninger, sette i stand steingarder, klopper eller lignende. 


Hvem kan søke?

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen, med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere landbrukseiendommer som har rett på tilskudd er med.

Les om hvem som kan søke SMIL-tilskudd på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Slik søker du

Logg inn på www.altinn.no, velg landbruksforetaket ditt under Aktør og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fyll ut skjemaet og last opp nødvendige vedlegg. Noen vedlegg må legges ved, les mer om obligatoriske vedlegg og søknad på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Saksbehandling

Kommunen behandler søknaden om tilskudd. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet og du har sendt inn skriftlig forespørsel. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai.

Lov og forskrift

Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kontakt

Torgar Eggen
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 18 22 76
Mobil 952 21 496

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart