Spørsmål om koronaviruset?

Tidligpensjon i landbruket

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake? Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i næringa for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.


Hvem kan søke og hva kreves for å få tidligpensjon?

Tidligpensjon kan ytes som enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon. Enbrukerpensjon kan utbetales til jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år.  Tobrukerpensjon kan utbetales til ektefelle/samboer som har tatt aktivt del i driften av foretaket og som har fylt 57 år.

Størrelsen på tidligpensjonen fastsettes i jordbruksoppgjøret.

Hvordan søke tidligpensjon?

Søknadsskjema om tidligpensjon finner du på Landbruksdirektoratets side,  eller du kan få det ved å kontakte landbruksforvaltningen i kommunen. Søknaden skal sendes til kommunen.  Det er Fylkesmannen i Nordland som saksbehandler søknaden.

Du kan lese mer om ordningen her


Lover / Forskrift
Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Kontakt

Torgar Eggen
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 18 22 76
Mobil 952 21 496

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart