Tilskudd til skogsvei / landbruksvei

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 5 kan det gis tilskudd til 

 • Nybygging av skogsveier
 • Ombygging av eksisterende skogsveier


For å kunne få tilskudd gjelder følgende forutsetninger:

 • Veien må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
 • Veien må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål.
 • Veien må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
 • Det er bare skogandelen i en landbruksvei som er tilskuddsberettiget.
 • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før anleggsarbeidet igangsettes.
 • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
 • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte veien avgiftsfritt i tjenesten.
   

Retningslinjer og vilkår for tilskudd fastsettes av Statsforvalteren i samarbeid med kommunene og skognæringen. Det er kommunen som tar i mot og forbereder tilskuddssøknadene og Statsforvalteren som gjør vedtak og utbetaler tilskuddet. Ta kontakt med Teknisk/Næringsavdelingen for mer informasjon om tilskuddsordningen, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjema:

 

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og finne søknadsskjema her

 

.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart