Spørsmål om koronaviruset?

Tilskudd til skogsvei / landbruksvei

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 5 kan det gis tilskudd til 

 • Nybygging av skogsveier
 • Ombygging av eksisterende skogsveier


For å kunne få tilskudd gjelder følgende forutsetninger:

 • Veien må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
 • Veien må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål.
 • Veien må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
 • Det er bare skogandelen i en landbruksvei som er tilskuddsberettiget.
 • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før anleggsarbeidet igangsettes.
 • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
 • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte veien avgiftsfritt i tjenesten.
   

Retningslinjer og vilkår for tilskudd fastsettes av Fylkesmannen i samarbeid med kommunene og skognæringen. Det er kommunen som tar i mot og forbereder tilskuddssøknadene og Fylkesmannen som gjør vedtak og utbetaler tilskuddet. Ta kontakt med Teknisk/Næringsavdelingen for mer informasjon om tilskuddsordningen, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjema:

Søknadsskjema

Kontakt

Arne-Martin Husby
Teknisk- og næringssjef
E-post
Telefon 75 18 22 78
Mobil 901 13 417

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart