Veterinærordning

Kommuneveterinær Silje Sigerstad yter veterinærmedisinsk hjelp til husdyrbrukerne og alle andre som har dyr som trenger veterinærhjelp.

Kommuneveterinæren har kontortid mellom klokken 08.00 og 10.00.

Det er vaktsamarbeid med veterinæren i Hattfjelldal, og vakthavende dyrlege nås på telefon 954 07137.


Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Kommunen har avtaler med privatpraktiserende veterinær om deltakelse i veterinærvakten. Det er alltid en veterinær på vakt.

Kommunen anser det som tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i vaktperiodene når dyreeier har tilgang på førstelinje helsehjelp til sitt dyr fra veterinær. Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader. Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Dyreeier kan ikke forvente at vakthavende veterinær har spesialisering innen fagfeltet for sitt dyr ved henvendelse til veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid. Tilfredsstillende tilgang på helsehjelp til dyr kan i enkelte akutte situasjoner også være avlivning på en forsvarlig måte.

Kontakt

Silje Sigerstad
Veterinær
E-post
Mobil 954 07 137