Grane næringsfond

Grane kommune disponerer et kommunalt næringsfond. Fondet skal i første rekke benyttes til næringsformål som bedriftsutvikling, etableringstilskudd, investeringer i bedrifter og til kommunale næringstiltak. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær- eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen.


Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.
 

Utfyllende informasjon finner du her:


Partnere
Fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan være rådgivere for kommunen.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87
Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart