Vefsnafondet

Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon da Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009.
I tilsagnsbrevet fra Nærings- og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene.

 

Kommunestyret har i møte 14. desember 2022 gjort følgende vedtak:


Resterende midler i Vefsnafondet prioriteres til næringsutvikling ved Laksevollen.

Det vil derfor ikke være mulig å søke tilskudd fra Vefsnafondet til andre formål fra samme dato.

 


 

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart