Rovdyr

 

Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter noen av disse?

Ved observasjon av ulv, gaupe, jerv eller spor ol.: Gå inn på http://www.skandobs.no og bli rapportør.

Her kan alle registrere observasjoner av spor, sportegn og synsobservasjoner av store rovdyr i Norge og Sverige. Økt innrapportering av observasjoner vil bidra til økt kunnskap om forekomst og utbredelse av disse artene. Observasjonene som legges inn her vil være tilgjengelig på nett for brukere av tjenesten.

Finner du et kadaver og har mistanke om at rovdyr har vært på ferde, bør du gjøre følgende:

  • La kadaver ligge mest mulig urørt, men dekk det til slik at ikke åtseletere kommer til.
  • Merk funnsted, gjerne med plastpose i tre eller lignende så det er lett å finne.
  • Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig.
  • Fotografer kadaver, om mulig fra ulike vinkler.
  • Meld fra til nærmeste rovviltkontakt snarest mulig – bevis forsvinner fort! (Margrethe Jønsson tlf. 92031834)

Alle meldinger tas alvorlig og behandles med diskresjon.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart