Viltskade / Påkjørsler

Melding om påkjørsler eller ved funn av skadde eller syke dyr skal meldes til Grane kommune ved ettersøksgruppen tlf.nr. 416 14 114.

Ved påkjørsel av bjørn, jerv, gaupe og ulv, kontakt Fylkesmannen i Nordland
tlf. 47829091


Ved ulykke

 • Sikre skadested:
  1.  Plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadested.
  2.  Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
  3.  Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
 • Ved personskade: Ring 113
 • Ring politiet på 02800 (Politiet varsler de lokalt viltansvarlige.)
 • Diriger trafikken om nødvendig.
 • Bruk merkebånd eller noe annet godt synlig og marker påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot veien.
   

 Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ansvar

 • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
 • Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
 • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
 • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet.

 

Kontakt

Lisa-Reneè Skulstad
Arealplanlegger
E-post
Telefon 75 18 22 51
Mobil 94 78 84 15

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart