Slik betaler du eiendomsskatt

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale eiendomsgebyr. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale eiendomsgebyr på samme faktura. 

Forfall:

  • 1. juli for første halvår
  • 1. november for andre halvår

Fakturamottaker

Faktura blir sendt til tinglyst hjemmelshaver, eller én av hjemmelshaverne hvis det finnes flere. Hvis reell eier er andre enn tinglyst hjemmelshaver må kommunen få dokumentasjon på hvem som er korrekt eier. Dokumentasjonen skal utføres ved inngåelse av avtale som sendes til kommunen.

Anbefaler bruk av e-faktura og/eller avtalegiro

Vi anbefaler bruk av e-faktura ved betaling av kommunale krav. Det betyr at alle dine fakturaer kommer i din nettbank og alle opplysninger om hva du betaler for ligger der så lenge du selv bestemmer. Du trenger bare å godkjenne fakturaen for at den skal bli betalt.

Legalpant

Både eiendomsskatt og kommunale eiendomsgebyr har legalpant i eiendommen. Det vil si at kommunen har pant før opptak av eventuelle 1. prioritets pantelån på eiendommer.

Eierskifte 

Hvis tidligere eier ikke har betalt eiendomsskatten (eller kommunale eiendomsgebyr) blir eventuelle ubetalte krav en heftelse på eiendommen som ny eier må betale.

Ved bruk av eiendomsmegler ved kjøp/salg av eiendom blir dette normalt klargjort. Hvis noen selger/kjøper en eiendom privat er det viktig at det blir tatt stilling til hvem som skal betale hva. Dette er noe kommunen ikke blander seg borti.

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Hvis du ikke betaler eiendomsskatten ved forfall vil kommunen sende deg varsel. Det vil påløpe både forsinkelsesrente og purregebyr. Dette går automatisk og det gis ingen betalingsutsettelse.

  1. Inkassovarsel (1. purring) sendes ca. 14. dager etter forfall.
  2. Betalingsoppfordring/4-18 varsel (2. purring) sendes etter inkassovarslets forfall.

Den rettslige inkassoen starter ca. 2 måneder etter opprinnelig forfall. Det vil da bli sendt begjæring om tvangssalg av eiendommen til tingretten.

Kontakt

Monica Hoff
Økonomisjef
E-post
Telefon 75 18 22 34
Mobil 97 63 81 89

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart