Leie av rom / møterom / idrettshall

Idrettshallen

   

 Gebyr, kr:

 1/3 av idrettshallen

 Pr. time

388,00

 2/3 av idrettshallen

 Pr. time

467,00

 Hele idrettshallen

 Pr. time

546,00

 Hele idrettshallen

 Pr. dag

2.343,00

 Garderober m/toalett

 Pr. dag

467,00

 1/3 av idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

467,00

 2/3 av idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

546,00

 Hele idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

608,00

 Hele idrettshallen – Private arrangement

 Pr. dag

4.688,00

 Garderober m/toalett – Private arrangement

 Pr. dag

625,00

 Hele idrettshallen – Større arrangement,  hjemmehørende

Pr. dag

4.552,00

Hele idrettshallen – Større arrangement, utenbygdsboende

Pr. dag

7.814,00

 

Rom – Skolen

 Auditoriet

 Pr. gang

781,00

 Skolekjøkken / Kantine

 Pr. gang

625,00

 

Møterom – Kommunehuset

 Kommunestyresalen

 Pr. gang

468,00

 Formannskapssalen

 Pr. gang

468,00

 Kantina

 Pr. gang

468,00