Leie av rom / møterom / idrettshall

Idrettshallen

 

 

 Gebyr, kr:

 1/3 av idrettshallen

 Pr. time

349,00

 2/3 av idrettshallen

 Pr. time

420,00

 Hele idrettshallen

 Pr. time

491,00

 Halve idrettshallen

 Pr. time

2.103,00

 Garderober m/toalett

 Pr. dag

420,00

 1/3 av idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

420,00

 2/3 av idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

491,00

 Hele idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

545,00

 Halve idrettshallen – Private arrangement

 Pr. dag

4.207,00

 Garderober m/toalett – Private arrangement

 Pr. dag

562,00

 

Rom – Skolen

 Auditoriet

 Pr. gang

701,00

 Skolekjøkken / Kantine

 Pr. gang

562,00

 

Møterom – Kommunehuset

 Kommunestyresalen

 Pr. gang

421,00

 Formannskapssalen

 Pr. gang

421,00

 Kantina

 Pr. gang

421,00