Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Leie av rom / møterom / idrettshall

Idrettshallen

 

 

 Gebyr, kr:

 1/3 av idrettshallen

 Pr. time

339,00

 2/3 av idrettshallen

 Pr. time

408,00

 Hele idrettshallen

 Pr. time

477,00

 Halve idrettshallen

 Pr. time

2.042,00

 Garderober m/toalett

 Pr. dag

408,00

 1/3 av idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

408,00

 2/3 av idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

477,00

 Hele idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

530,00

 Halve idrettshallen – Private arrangement

 Pr. dag

4.085,00

 Garderober m/toalett – Private arrangement

 Pr. dag

546,00

 

Rom – Skolen

 Auditoriet

 Pr. gang

681,00

 Skolekjøkken / Kantine

 Pr. gang

546,00

 

Møterom – Kommunehuset

 Kommunestyresalen

 Pr. gang

409,00

 Formannskapssalen

 Pr. gang

409,00

 Kantina

 Pr. gang

409,00