Leie av rom / møterom / idrettshall

Idrettshallen

 

 

 Gebyr, kr:

 1/3 av idrettshallen

 Pr. time

329,00

 2/3 av idrettshallen

 Pr. time

396,00

 Hele idrettshallen

 Pr. time

463,00

 Halve idrettshallen

 Pr. time

1.983,00

 Garderober m/toalett

 Pr. dag

396,00

 1/3 av idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

396,00

 2/3 av idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

463,00

 Hele idrettshallen – Private arrangement

 Pr. time

515,00

 Halve idrettshallen – Private arrangement

 Pr. dag

3.966,00

 Garderober m/toalett – Private arrangement

 Pr. dag

530,00

 

Rom – Skolen

 Auditoriet

 Pr. gang

661,00

 Skolekjøkken / Kantine

 Pr. gang

530,00

 

Møterom – Kommunehuset

 Kommunestyresalen

 Pr. gang

397,00

 Formannskapssalen

 Pr. gang

397,00

 Kantina

 Pr. gang

397,00