Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Betalingssatser for sosiale tjenester, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og for opphold i institusjon

Betalingssatsene er i samsvar med de maksimumssatser som Regjering/Storting til enhver tid gir anledning til.


Her finner du utfyllende informasjon om betalingssatser for sosiale tjenester, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og for opphold i institusjon 

Betalingssatser - Pleie og omsorg