Betalingssatser for sosiale tjenester, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og for opphold i institusjon

Betalingssatsene er i samsvar med de maksimumssatser som Regjering/Storting til enhver tid gir anledning til.


Her finner du utfyllende informasjon om betalingssatser for sosiale tjenester, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og for opphold i institusjon 
 

 

 

.