Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Betalingssatser for sosiale tjenester, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og for opphold i institusjon

Betalingssatsene er i samsvar med de maksimumssatser som Regjering/Storting til enhver tid gir anledning til.


Her finner du utfyllende informasjon om betalingssatser for sosiale tjenester, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og for opphold i institusjon 

Betalingssatser - Pleie og omsorg