Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Skole - SFO

Nedenfor finner du betalingssatser for skolefrokost, sfo og kulturskole:
 

Betalingssatser - Barnehage/skole/sfo