Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Vann- og avløpsgebyr

 

 Gebyr, kr:

 Tilknytting av vann

5.928,00

 Tilknytting av avløp

5.875,00

 Årsavgift vann (bolig)

4.632,00

 Årsavgift vann (hytte)

2.315,00

 Årsavgift avløp (hytte)

2.820,00

 Årsavgift vann målt forbruk pr. m³

16,80

 Fastpris pr. år/vannmåler pr. boenhet

3.053,00

 Årsavgift avløp inkl. slambehandling

6.117,00

 Årsavgift avløp målt forbruk pr. m³

32,55

 Slamtømming inntil 4 m³

2.098,00

 Slamtømming, tillegg pr m³ over 3 m³

351,00

 Utslippssak, sandfilter

2.113,00

 Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

2.211,00