Vann- og avløpsgebyr

 

 Gebyr, kr:              (eks. mva.)

 Tilknytting av vann

6.795,00

 Tilknytting av avløp

6.734,00

 Årsavgift vann (bolig)

5.309,00

 Årsavgift vann (hytte)

2.653,00

 Årsavgift avløp (hytte)

3.233,00

 Årsavgift vann målt forbruk pr. m³

19,00

 Fastpris pr. år/vannmåler pr. boenhet

3.499,00

 Årsavgift avløp inkl. slambehandling

7.012,00

 Årsavgift avløp målt forbruk pr. m³

37,00

 Slamtømming inntil 4 m³

2.405,00

 Slamtømming, tillegg pr m³ over 4 m³

402,00

 Utslippssak, sandfilter

 

 Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

 

 

.