Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Vann- og avløpsgebyr

 

 Gebyr, kr:              (eks. mva.)

 Tilknytting av vann

6.224,00

 Tilknytting av avløp

6.168,00

 Årsavgift vann (bolig)

4.863,00

 Årsavgift vann (hytte)

2.430,00

 Årsavgift avløp (hytte)

2.961,00

 Årsavgift vann målt forbruk pr. m³

17,70

 Fastpris pr. år/vannmåler pr. boenhet

3.205,00

 Årsavgift avløp inkl. slambehandling

6.422,00

 Årsavgift avløp målt forbruk pr. m³

34,20

 Slamtømming inntil 4 m³

2.203,00

 Slamtømming, tillegg pr m³ over 4 m³

368,00

 Utslippssak, sandfilter

2.218,00

 Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

2.321,00

 

.