Vann- og avløpsgebyr

 

 Gebyr, kr:

 Tilknytting av vann

5.646,00

 Tilknytting av avløp

5.595,00

 Årsavgift vann (bolig)

4.411,00

 Årsavgift vann (hytte)

2.205,00

 Årsavgift avløp (hytte)

2.686,00

 Årsavgift vann målt forbruk pr. m³

16,00

 Fastpris pr. år/vannmåler pr. boenhet

2.908,00

 Årsavgift avløp inkl. slambehandling

5.826,00

 Årsavgift avløp målt forbruk pr. m³

31,00

 Slamtømming inntil 4 m³

2.037,00

 Slamtømming, tillegg pr m³ over 3 m³

341,00

 Utslippssak, sandfilter

2.051,00

 Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

2.147,00