Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Voksenopplæring


Pris for norskundervisning

Deltakere uten rett og plikt til norskopplæring må  betale en egenandel for undervisninga. Egenandelen er pr. i dag kr. 30.- pr. undervisningstime

For deltakere med rett og plikt er opplæringen gratis.


Priser for prøver:

Samfunnskunnskapsprøve

Kr.   200,00

Norskprøve skriftlig

Kr.   750,00

Norskprøve muntlig

Kr.   600,00