Voksenopplæring


Pris for norskundervisning

Deltakere uten rett og plikt til norskopplæring må  betale en egenandel for undervisninga. Egenandelen er pr. i dag kr. 30.- pr. undervisningstime

For deltakere med rett og plikt er opplæringen gratis.


Priser for prøver:

Samfunnskunnskapsprøve

Kr.   200,00

Norskprøve skriftlig

Kr.   750,00

Norskprøve muntlig

Kr.   600,00

 

 

 

.