Voksenopplæring


Pris for norskundervisning

Deltakere uten rett og plikt til norskopplæring må  betale en egenandel for undervisninga. Egenandelen er pr. i dag kr. 30.- pr. undervisningstime

For deltakere med rett og plikt er opplæringen gratis.

 

 

 

.