Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Voksenopplæring


Pris for norskundervisning

Deltakere uten rett og plikt til norskopplæring må  betale en egenandel for undervisninga. Egenandelen er pr. i dag kr. 30.- pr. undervisningstime

For deltakere med rett og plikt er opplæringen gratis.


Priser for prøver:

Samfunnskunnskapsprøve

Kr.   200,00

Norskprøve skriftlig

Kr.   750,00

Norskprøve muntlig

Kr.   600,00