Purre- og inkassorutiner i Grane kommune

Hvis du ikke betaler en faktura fra Grane kommune kan den gå til tvangsinnkreving. Kostnader påløper.

.

Fra juni 2023 tok Svea Finans over innfordringsarbeidet for alle kommunale krav som sendes ut fra økonomiavdelingen.

Samarbeidet med Svea Finans er kostnadsfritt for kommunen og vi har fått en mer effektiv behandling av purringer og inkasso.   Innbyggere eller andre som får purrekrav fra Svea vil oppleve en enklere og mer digitalisert måte å betale på enn tidligere.
 

Purringer

Hvis faktura ikke er betalt innen forfall vil første betalingspåminnelse komme direkte fra Svea Finans. Blir ikke denne betalt vil det komme et inkassovarsel med 14 dagers forfall.  Via Svea sine nettsider er det mulig å sende meldinger direkte på saken.

Hvis det er nødvendig med nedbetalingsplan av kravet avtales det med Svea som videresender forespørselen til økonomiavdelingen som gir godkjennelsen av nedbetalingsplanen eller gir avslag.
 

Inkasso

Blir ikke inkassovarslet betalt innen fristen går kravet direkte over til inkasso i Svea sine systemer.  
Hvis utenrettslig inkasso ikke fører fram vil kravet gå til rettslig inkasso.     

 

.

Kontakt

Tone Fiplingdal
Konsulent
E-post
Telefon 75 18 22 31
Mobil 97 04 79 19

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart