Bolysttilskudd

Det er en aktiv Bolystgruppe bestående av 7 representanter som jobber aktivt med Bolyst på vegne av Grane kommune. Der iblant er det stort fokus på å stimulere til økt bosetting i kommunen, og noen av tiltakene har tidligere vært å tildele bolysttilskudd.

For tiden har vi dessverre ingen tilgjengelige midler å tildele til bolystformål/bosetting. Bolystgruppa og Grane kommune er likevel fornøyde med tildelingene vi har gjort og håper vi også senere kan tildele tilskudd som gir økt bosetting i Grane.

Dette er hva vi har tildelt tidligere år, etter gitte regler / kriterier:


2019:
Det ble tildelt 3 bolysttilskudd á kr. 100.000,- til oppføring av enebolig i Grane kommune.

2017:
Det ble tildelt 2 tilskudd à kr 200.000,- til søkere som ville bygge om eksisterende bolig til en ekstra boenhet.

2013:
Det ble tildelt bolysttilskudd for å stimulere til økt boligbygging i Grane kommune:

  • 4 tilskudd à kr. 200.000,-  ble tildelt som bolysttilskudd ved oppføring av enebolig i Grane kommune.
  • 1 tilskudd à kr. 350.000,-  ble tildelt som bolysttilskudd ved oppføring av enebolig med utleieleilighet i Grane kommune.

2012:
Det ble tildelt bolysttilskudd for å stimulere til økt boligbygging i Grane kommune:

  • 3 tilskudd à kr. 200.000,-  ble tildelt som bolysttilskudd ved oppføring av enebolig i Grane kommune.
  • 1 tilskudd à kr. 350.000,-  ble tildelt som bolysttilskudd ved oppføring av enebolig med utleieleilighet i Grane kommune.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart