Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Tilskudd til etablering i Grane kommune

Om du ønsker å etablere deg med fast bosetting i Grane har vi gleden av å tilby deg kr. 25.000,- i etableringstilskudd, dette innenfor gitte rammer. Du må enten kjøpe eller bygge bolig i Grane. Du må være registrert i Folkeregisteret på omsøkte adresse og du må være under 35 år.


 


Regler for tildeling av tilskudd til etablering i Grane kommune

(Les disse før du søker)
 

 • Det tildeles et fast tilskudd på kr. 25 000,- til personer som etablerer seg i Grane kommune.  Tilskuddet tildeles til førstegangsetablerere.
   
 • Tilskuddet tildeles til et av følgende alternativer:
  - Ved bygging eller kjøp av hus.
  - Ved kjøp av landbrukseiendom eller forretningseiendom m/leilighet.
   
 • For tilskudd til bygging må søker fremlegge kopi av ferdigattest på oppført bolig for at søknaden skal bli behandlet.
   
 • For tilskudd til kjøp av hus, landbrukseiendom eller foretningseiendom m/leilighet må søker fremlegge kopi av tinglyst skjøte for at søknaden skal bli behandlet.
   
 • Samtlige mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune, på den adressen det søkes om tilskudd for.
   
 • For å få etableringstilskudd, må ingen av partene være fylt 35 år.
   
 • Søknad om etableringstilskudd må være kommunen i hende senest 6 mnd. etter etablering.
   
 • Ingen av partene kan tidligere ha mottatt etableringstilskudd i Grane kommune. 
  Med partene menes: søker, medsøker, samboer, ektefelle.
   
 • Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsvis del av tilskuddet.

 

Når du har lest reglene og du vet at du kvalifiserer til å motta etableringstilskudd kan du søke på tilskudd:Søk om tilskudd til etablering i Grane kommune her 

 

Om du ikke legger ved tinglyst skjøte, eller ikke er folkeregistrert på omsøkte adresse før du søker, så vil dette resultere i avslag på din søknad.
Det samme gjelder om du ikke oppfyller de andre vilkårene i reglene.

 

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 402 27 787

Åpningstider

Mandag, Onsdag og Torsdag:
kl. 10.00 - 14.00

Tirsdag, Fredag, Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart