Tilskudd til etablering i Grane kommune

Om du ønsker å etablere deg med fast bosetting i Grane har vi gleden av å tilby deg kr. 25.000,- i etableringstilskudd, dette innenfor gitte rammer. Du må enten kjøpe eller bygge bolig i Grane. Du må være registrert i Folkeregisteret på omsøkte adresse og du må være under 35 år.


 

Om du ikke legger ved tinglyst skjøte, eller ikke er folkeregistrert på omsøkte adresse før du søker, så vil dette resultere i avslag på din søknad.
Det samme gjelder om du ikke oppfyller de andre vilkårene i reglene:


Regler for tildeling av tilskudd til etablering i Grane kommune

(Les disse før du søker)
 

 • Det tildeles et fast tilskudd på kr. 25 000,- til personer som etablerer seg i Grane kommune.  Tilskuddet tildeles til førstegangsetablerere.
   
 • Tilskuddet tildeles til et av følgende alternativer:
  - Ved bygging eller kjøp av hus.
  - Ved kjøp av landbrukseiendom eller forretningseiendom m/leilighet.
   
 • For tilskudd til bygging må søker fremlegge kopi av ferdigattest på oppført bolig for at søknaden skal bli behandlet.
   
 • For tilskudd til kjøp av hus, landbrukseiendom eller forretningseiendom m/leilighet må søker fremlegge kopi av tinglyst skjøte for at søknaden skal bli behandlet.
   
 • Samtlige mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune, på den adressen det søkes om tilskudd for.
   
 • For å få etableringstilskudd, må ingen av partene være fylt 35 år.
   
 • Søknad om etableringstilskudd må være kommunen i hende senest 6 mnd. etter etablering.
   
 • Ingen av partene kan tidligere ha mottatt etableringstilskudd i Grane kommune. 
  Med partene menes: søker, medsøker, samboer, ektefelle.
   
 • Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsvis del av tilskuddet.

 

Når du har lest reglene og du vet at du kvalifiserer til å motta etableringstilskudd kan du søke på tilskudd:Søk om tilskudd til etablering i Grane kommune her 

Tinglyst skjøte skal legges ved, ellers blir ikke din søknad om tilskudd behandlet.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart