Tilskudd til etablering i Grane kommune

Om du ønsker å etablere deg med fast bosetting i Grane har vi gleden av å tilby deg kr. 25.000,- i etableringstilskudd, dette innenfor gitte rammer. Du må enten kjøpe eller bygge bolig i Grane, være registrert i Folkeregisteret på omsøkte adresse, samt være under 35 år.
 Søk om tilskudd til etablering i Grane kommune her 


Regler for tildeling av tilskudd til etablering i Grane kommune

 • Det tildeles et fast tilskudd på kr. 25 000,- til personer som etablerer seg i Grane kommune.  Tilskuddet tildeles til førstegangsetablerere.
   
 • Tilskuddet tildeles til et av følgende alternativer:
  - Ved bygging eller kjøp av hus.
  - Ved kjøp av landbrukseiendom eller forretningseiendom m/leilighet.
   
 • For tilskudd til bygging må søker fremlegge kopi av ferdigattest på oppført bolig for at søknaden skal bli behandlet.
   
 • For tilskudd til kjøp av hus, landbrukseiendom eller foretningseiendom m/leilighet må søker fremlegge kopi av tinglyst skjøte / kjøpekontrakt for at søknaden skal bli behandlet.
   
 • Samtlige mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune, på den adressen det søkes om tilskudd for.
   
 • For å få etableringstilskudd, må ingen av partene være fylt 35 år.
   
 • Søknad om etableringstilskudd må være kommunen i hende senest 6 mnd. etter etablering.
   
 • Ingen av partene kan tidligere ha mottatt etableringstilskudd i Grane kommune. 
  Med partene menes: søker, medsøker, samboer, ektefelle.
   
 • Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsvis del av tilskuddet.

   

Vedtatt i Kommunestyret 16. desember 2015
Reglene er gjeldende fra 01.01.2016.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 402 27 787

Åpningstider

Mandag - fredag: 10.00 - 14.00
Lørdag - søndag: Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart