Krav om tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse

.

1. januar 2015 ble det innført et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts– og ansettelsesforhold.

  • Krav om tapt arbeidsfortjeneste SKAL leveres hver måned. Det å samle timer over flere måneder er ikke lenger mulig. 
    Du mister disse timene hvis ikke rutinene blir overholdt.
     
  • Reiseregninger MÅ også innleveres hver måned.
    Kvartalsregninger utgår.

    Også her medfører det at man mister reisegodtgjørelse hvis rutiner ikke blir fulgt. Ved levering av reiseregning kreves det at det ligger ved dokumentasjon for hvor du har vært.


For faste politiske møter er det nok at du viser til møteplan.


Her kan du søke om tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse

 

​​​​​​​Møtegodtgjørelse utbetales i desember hvert år.

 

 

.