Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg i Grane kommune.
Sekretariatet er organisatorisk underlagt kommunedirektør, og ansvaret er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.


Politisk sekretariat har følgende ansvarsområder og funksjoner:

 • støtteapparat for ordføreren, varaordføreren, råd- og utvalgslederne og øvrige folkevalgte.
 • ansvarlig for politiske møter, dvs; innkallinger, protokollføringer, kunngjøringer, samt møteplan.
 • sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for administrasjon og ordfører.
 • folkevalgtes arbeidsvilkår, godtgjørelser mm.
 • rådgivning og informasjon til de folkevalgte.
 • organisering av reglement for folkevalgte organ.
 • service til media, publikum om vedtak og det politiske systemet.
 • valg av styrer/råd/nemnder/utvalg.
 • stortings- og sametingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg.
 • folkeavstemminger og innbyggerinitiativ.
 • spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring og sak/arkiv.

 

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart