Slik kan du påvirke politisk

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerinitiativ eller skrive til et av utvalgene.

 

Innbyggerinitiativ

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden i kommunen eller fylket (initiativrett). Det er i loven satt visse minimumsvilkår for at det skal oppstå en plikt for Kommunestyret eller Fylkestinget til å behandle forslaget.

Vilkår som må være oppfylt for å få en sak tatt opp:

  • Kommuneloven krever at et visst antall innbyggere står bak forslaget.  Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne.
  • De som står bak forslaget, eller skriver under på en sak, må være registrert bosatt i kommunen.
  • Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet.
  • Kommunestyret har ikke plikt til å behandle saken hvis samme sak/forslag ha blitt behandlet i løpet av de siste fire årene.
  • De som står bak initiativet har ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

Det er ikke et krav at de som står bak forslaget har stemmerett.  Det betyr at forslag kan fremmes også av personer under 18 år. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslag som fremmes.

Les mer om innbyggerinitiativ i Kommunal- og Regiondepartementets (KRD) veiledning om innbyggerinitiativ.

Innbyggerinitiativet er hjemlet i Kommunelovens § 12,1
 

Har du et initiativ du ønsker å fremme?

Departementet har laget en egen nettside hvor du kan foreslå saker og samle underskrifter. 
Her finner du også mer informasjon:

Minsak.no


Skriv til et av utvalgene

Hvis du eller et lag/organisasjon du representerer har synspunkter på som sak som skal behandles kan du sende det til oss. Vi skal sørge for å sende henvendelsen til riktig utvalg.

Adresse:

Grane kommune
Industriveien 2
8682 Trofors

E-post:   post@grane.kommune.no