Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et verktøy som Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Her kan du søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.


Se registrerte personer i Grane i Styrevervregisteret