Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et verktøy som Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Her kan du søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.


Se registrerte personer i Grane i Styrevervregisteret