Partilister kommunestyrevalget 2019

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret.
Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen.


Innen fristen var det innkommet 3 listeforslag til Kommunestyrevalget 2019:
 

Grane Arbeiderparti (PDF, 4 MB)
Listeforslagene ble godkjent av Valgstyret i Grane i møte 22. mai 2019.

 

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart