Fiske i Grane

Grane er et eldorado for fiskeinteresserte både når det gjelder innlandsfisk og laksefisk. I Grane finnes omlag 2000 vatn og tjønner. De fleste er rene ørretvann, men i enkelte er det også røye.

Vefsna, Nordlands største vassdrag, går gjennom vår kommune og gir sammen med sidevassdraget Svenningdalselva 126 km. lakseførende strekning.


Laksefiskekort kan du kjøpe her
 

 

Nyttige nettsider / Lenker


Turkart Helgeland - Fiske   -   Skriv Grane i søkefeltet

Lomsdal/Visten - Fiske

Vefsna - Fiske

Inatur - Fiske

Laksefiske i Vefsnavassdraget 

Lakseelver - All fiskeutstyr skal desinfiseres 

Statskog - Jakt og fiske