Kirkelig fellesråd - Kirkekontor

Kirkekontoret på kommunehuset er Grane kirkelige fellesråds administrasjonskontor.


Ansvarsområder for kirkekontoret er å gi informasjon og gjøre avtaler i forbindelse med dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Kirkekontoret har også ansvaret for gravplasser i Grane og vedlikehold av kirken.

Borgerlig vigsel har Grane kommune ansvaret for.

 

På nettsiden til Grane kirkelige fellesråd kan du få utvidet kontaktinformasjon til Grane kirkelig fellesråd samt få informasjon om kirken, dåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd og ulike råd og utvalg.

 

Åpningstider:

Mandag-torsdag kl 08.00-14.00


På kirkekontoret finner du:

Prest:                                Klaus Bobe
Kirkeverge:                      Åse Granmo
Trosopplæringsleder:    Anna Koldal  (hver onsdag)


Kontaktinformasjon:

Adresse:    Industriveien 2, 8682 Trofors
Telefon:     75182242 (Kirkevergen: 92643566)
Mail:          kirkevergen@grane.kommune.no