Kontaktinformasjon for veteraner og pårørende

.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Nettside:            https://rvtsnord.no/
Telefon:              77 75 43 80


SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner

Bistår i oppfølging og veiledning i møtet med det offentlige, juridisk hjelp og eksperthjelp innen økonomiske spørsmål.
Nettside:            https://www.siops.no/
Telefon:              22 69 56 50


NVIO - Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner

Nettside:            https://www.nvio.no/  En nettbasert veiledningstjeneste for veteraner og familien. 
Støttetlf.:           800 48 500
                            En landsdekkende, døgnbemannet hjelpetelefon hvor du får snakke med en som har
                            tjenestegjort utenlands. Du kan være anonym.
Lokalt:                Mosjøen: post@mosjoen.nvio.no    Telefon: 997 10 498

https://www.kameratstotte.no/ er en tjeneste fra NVIO og har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.


Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum

Kontoret er landsdekkende, har spesialkompetanse på veteransaker og gir bistand i enkeltsaker. Kontakt:
•  Gunn Strand, gunn.strand@nav.no  Telefon:  907 03 355
•  Guri Hammervold Johansen, guri.hammervold.johansen@nav.no  Telefon:  997 22 324
•  Karen Helene Simengård, karen.helene.simengard@nav.no  Telefon:  404 92 115
 

Forsvarets tilbud

Forsvarets grønne linje – Samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS
Telefon:              800 30 445

Forsvarets “åpne dør” for veteranhenvendelser
Telefon:              800 85 000 (hverdager 08.00 – 15.00)

Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk 
Telefon:             23 09 79 30

Forsvarets veteransenter på Bæreia
Nettside:            https://www.forsvaret.no/veteraner/veteransenteret
E-post:                veteransenteret@mil.no
Adresse:             Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger
Telefon:              62 82 01 00

 

.