Veterankontakt

Hva er en veterankontakt?

Veterankontakten kan være kommunens viktigste ressurs innen kunnskap om veteranfeltet, informasjon om tjenester og utforming og oppfølging av tiltak i kommunens veteranplan.

.

Etablering av kommunal veterankontakt kan være et effektivt tiltak, for å sikre at kommunen har en intern ressursperson som til enhver tid er oppdatert på veteranfeltet. Veterankontakten fungerer også som et kontaktpunkt for eksterne aktører inn mot kommunen for veteranrelaterte henvendelser. For kommuner som har utarbeidet en veteranplan vil veterankontakten være en ressurs som kan hjelpe kommunen med å holde i arbeidet med å følge opp tiltakene i planen. 

 

Grane kommunes veterankontakt:

  Kommunedirektør Anne Kristin Solheim
 

  Mobil

  91570203

  E-post

  anne.kristin.solheim@grane.kommune.no

  Adresse

  Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Veterankontaktens roller og funksjon:

  • Ha god kjennskap til kommunens veteranplan eller -strategi.
  • Ha oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier.
  • Ha oversikt over relevante samarbeidspartnere for kommunen og hvilke ressurser disse representerer på veteranfeltet.
  • Være oppdatert på veteranfeltet, og kunne veilede veteraner og deres pårørende i hjelpesystemet.
  • Fungere som kommunens kontaktpunkt for veteraner, pårørende, andre kommuner, aktører innenfor veteranfeltet, veteranorganisasjoner og Forsvaret.
  • Sørge for å holde kommunens informasjon til veteraner oppdatert.
  • Bidra til at kommunen jevnlig sørger for informasjon til ansatte som vil komme i kontakt med veteraner om veteranfeltet, og sørge for at de får relevant kompetanseheving.
  • Ha kjennskap til sentrale aktører og ressurser innenfor veteranfeltet og deres tilbud.

 

På Forsvaret sine sider kan du lese mer om veterankontaktens rolle og funksjon

 

.