Storforsen Camping

Storforsen camping ligger langs E6, ca 3 km sør for Trofors. Campingen har 18 hytter og 40 caravanplasser.

Kontaktinformasjon:

Storforsen Camping
8680 Trofors
Tlf. 41 28 43 59
E-post: storforsen_camping@hotmail.com
Nettside: Storforsen Camping