Kostnader


Kommunal vielse i Grane kommune er gratis.

Dersom vigsler har akseptert å foreta vielse utenfor kommunens grenser, vil brudefolket måtte dekke vigslers reiseutgifter. Brudefolket informeres om kostnaden i god tid før vielsen.
Det vises til statens satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler.
Det er kun nødvendige merkostnader som faktureres brudefolket.

Dersom vigsler har akseptert å foreta vielse utenom ordinære åpningstider, vil brudefolket måtte dekke utgifter forbundet med overtidsbetaling.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart