Når og hvor kan man gifte seg?

Lokalisering / Vielsessted:
Vielsen skal i hovedsak finne sted i Grane kommunehus, kommunestyresalen.
Ønsker brudefolket at vielsen skal foregå et annet sted enn i Grane kommunehus, må dette avtales på forhånd med vigsler; og føres på søknadsskjema.

Vigsler kan avvise forespørsler om vielse utenfor kommunens grenser.
 

Tidspunkt for vigsling:
Vielse utføres innen kommunens ordinære åpningstider  mandag – fredag fra kl 09.00 til kl 15.00 (unntatt på bevegelige helligdager). Vielser utenfor disse tidspunkt må avtales særskilt.

Vigsler kan avvise forespørsel om vielser utenom standard åpningstider. Avtales det at vielsen skal skje utenom standard åpningstider, dekkes utgifter forbundet med dette av brudefolket.

 

.

Kontakt

Inger Lise Fløtnes
Konsulent/politisk sekretær
E-post
Telefon 75 18 22 82
Mobil 40 22 77 87

Åpningstider

Alle dager:
kl. 08.00 - 15.00

Lørdag og Søndag:
Stengt

Telefontid mellom kl. 08.00 - 15.00

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart